Reklammation

Om en vara avviker från vad som följer av avtalet mellan dig och Hippocanis eller på annat sätt inte motsvarar den beskrivning av varan som gjorts av Hippocanis kan varan reklameras. Det är bara ursprungliga fel som omfattas av reklamationsrätten, reklamationsrätten omfattar t ex inte fel orsakade av normalt slitage. Reklamation till Hippocanis ska göras inom skälig tid efter det att felet upptäckts, dock senast inom tre år. Hippocanis förbehåller sig rätten att i första hand avhjälpa felet, i andra hand leverera en ny vara och i sista hand återköp.

Vi följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer och svensk lag vid en eventuell tvist. För frågor kring innebörden av ovanstående eller tillvägagångssätt vid ångerrätt, reklamationer, transportskador eller annat, kontakta oss via info@hippocanis.com

Tillbaka till Villkor